Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej [nazwa strony internetowej]. Administratorem strony internetowej jest [imię i nazwisko lub nazwa firmy] z siedzibą w [adres siedziby].

II. Dane osobowe

Administrator zbiera dane osobowe użytkowników strony internetowej w następujących celach:

 • rejestracji konta użytkownika w serwisie,
 • umożliwienia użytkownikom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
 • przesyłania newslettera,
 • analizowania ruchu na stronie internetowej.

Dane osobowe użytkowników są zbierane w następujący sposób:

 • poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego,
 • poprzez pozostawienie danych w formularzu kontaktowym,
 • poprzez zapisanie się do newslettera,
 • poprzez korzystanie z plików cookies.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres IP,
 • dane o lokalizacji użytkownika,
 • informacje o korzystaniu z strony internetowej.

III. Udostępnianie danych osobowych

Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników podmiotom trzecim, w tym w szczególności:

 • podmiotom świadczącym usługi hostingowe,
 • podmiotom świadczącym usługi analityczne,
 • podmiotom świadczącym usługi marketingowe.

Administrator zapewnia, że podmioty trzecie, którym udostępnia dane osobowe użytkowników, są zobowiązane do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem.

IV. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, tj.:

 • dane osobowe zebrane w celu rejestracji konta użytkownika w serwisie są przechowywane przez okres trwania rejestracji,
 • dane osobowe zebrane w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z funkcjonalności strony internetowej są przechowywane przez okres trwania korzystania z tych funkcjonalności,
 • dane osobowe zebrane w celu przesyłania newslettera są przechowywane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera,
 • dane osobowe zebrane w celu analizowania ruchu na stronie internetowej są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

V. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Użytkownicy mogą realizować swoje prawa poprzez kontakt z administratorem strony internetowej.

VI. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym w szczególności poprzez:

 • stosowanie certyfikatu SSL,
 • stosowanie zabezpieczeń dostępu do baz danych,
 • stosowanie zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do systemów informatycznych.

VII. Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej.

VIII. Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z administratorem strony internetowej.